دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مطالعات المپیک، اسفند 1402 (زمستان (1402)) 
بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا

صفحه 9-21

مرتضی تفاح؛ علی شمسی ماجلان؛ فریبا محمدی


تحلیل محتوای مطالعات دیپلماسی ورزشی در ایران

صفحه 23-43

رحیم زارع؛ مهدی شریعتی فیض ابادی؛ فرهاد نژادفصیحی


تاثیر سیاست گذاری بر مدرن سازی ورزش های المپیکی؛ نقش میانجی فرایند مدیریت تغییر

صفحه 45-60

مهدی بابایی؛ عباس خدایاری


اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP) چالش ها و کارکردها

صفحه 61-74

سید نصرالله سجادی؛ حمیدرضا صفر ی جعفرلو


طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران

صفحه 75-87

علی کریمی؛ همت الله بسطامی


اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر

صفحه 89-98

مهدی ملازاده؛ حسن غرایاق زندی؛ علی مقدم زاده؛ محبوبه غیور نجف آبادی


مطالعات المپیک
زمستان (1402)