محورهای مقالات مورد پذیرش در فصلنامه:
  

ورزش قهرمانی و سرمایه اجتماعی

ورزش قهرمانی و توسعه/ توسعه پایدار

ورزش قهرمانی و آسیب‌های اجتماعی

ورزش قهرمانی و توسعه شهری

ورزش قهرمانی و جامعه‌پذیری

ورزش قهرمانی و کارآفرینی

ورزش قهرمانی و فرهنگ ملی و عمومی

ورزش قهرمانی و مردم‌شناسی

ورزش قهرمانی و دیپلماسی/ دیپلماسی فرهنگی

ورزش قهرمانی و روابط بین‌الملل

ورزش قهرمانی و اقتصاد/ اقتصاد خلاق

ورزش قهرمانی و مشارکت اجتماعی

ورزش قهرمانی و سیاست‌گذاری فرهنگی

ورزش قهرمانی و مهاجرت

ورزش قهرمانی و انسجام ملی

ورزش قهرمانی و زنان

     ورزش قهرمانی و مدیریت         ورزش قهرمانی و رسانه

 

موانع و تسهیل کننده های گذار ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی

صفحه 7-30

محمود گودرزی؛ ناهید کریمی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


تحلیل مدل کارکرد نهاد ورزش در سلامت‌سازی اجتماعی

صفحه 31-57

مهرداد نوابخش؛ عمران دهقانی


تعیین شاخص‌ها و ویژگی‌های فرهنگی - معنوی ورزش کشور

صفحه 59-84

مهدی شهبازی؛ راضیه هژبرنیا؛ محمد تقی خورند


طراحی نظام باشگاه داری حرفه ای ورزش های انفرادی کشور

صفحه 85-107

حجت کاظمینی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی


شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای اخلاق در ورزش حرفه‌ای کشتی

صفحه 109-136

کیوان ملانوروزی


تأثیر فعالیت ورزشی منظم بر سلامت روان و مدیریت زمان کارکنان شرکت مخابرات ایران- منطقه اصفهان

صفحه 137-148

فریبا کرباسی زاده؛ منصوره پورمیری


نقش اطلاع رسانی و استقلال رسانه ای رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 149-170

مجید کرامتی مقدم


مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی