به اطلاع نویسندگان محترم می رساند عطف به نامه شماره 220596 مورخ 1402/08/21 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  نشریه "مطالعات المپیک" با اخذ مجوز از کمیسیون نشریات به منظور ورود به فرایند ارزیابی و رتبه بندی نشریات فعالیت خود را آغاز نموده است. بنابراین از تمام پژوهشگران دعوت میشود ضمن مطالعه "راهنمای نویسندگان" مقالات علمی خود را در راستای محورهای نشریه (لطفا در قسمت "اطلاعات نشریه" بخش "اهداف و چشم اندازها" مطالعه شود ) از طریق سامانه ارسال نمایند. 

بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا

صفحه 9-21

مرتضی تفاح؛ علی شمسی ماجلان؛ فریبا محمدی


تحلیل محتوای مطالعات دیپلماسی ورزشی در ایران

صفحه 23-43

رحیم زارع؛ مهدی شریعتی فیض ابادی؛ فرهاد نژادفصیحی


تاثیر سیاست گذاری بر مدرن سازی ورزش های المپیکی؛ نقش میانجی فرایند مدیریت تغییر

صفحه 45-60

مهدی بابایی؛ عباس خدایاری


اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP) چالش ها و کارکردها

صفحه 61-74

سید نصرالله سجادی؛ حمیدرضا صفر ی جعفرلو


طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران

صفحه 75-87

علی کریمی؛ همت الله بسطامی


اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر

صفحه 89-98

مهدی ملازاده؛ حسن غرایاق زندی؛ علی مقدم زاده؛ محبوبه غیور نجف آبادی


مطالعات المپیک
زمستان (1402)
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان