به اطلاع نویسندگان محترم می رساند عطف به نامه شماره 220596 مورخ 1402/08/21 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  نشریه "مطالعات المپیک" با اخذ مجوز از کمیسیون نشریات به منظور ورود به فرایند ارزیابی و رتبه بندی نشریات فعالیت خود را آغاز نموده است. بنابراین از تمام پژوهشگران دعوت میشود ضمن مطالعه "راهنمای نویسندگان" مقالات علمی خود را در راستای محورهای نشریه (لطفا در قسمت "اطلاعات نشریه" بخش "اهداف و چشم اندازها" مطالعه شود ) از طریق سامانه ارسال نمایند. 

تحلیل مولفه های موثر بر مشارکت ورزشی مردم در فضاهای ورزشی-تفریحی تهران: مطالعه موردی دریاچه چیتگر

حسن عیسی زاده؛ اکبر فرید فتحی؛ فرناز فرهمند؛ مریم فریدفتحی


اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی برآشفتگی شناختی ورزشکاران آسیب‌دیده

فرشته عموزاده؛ علیرضا بهرامی


کارایی و اثربخشی tDCS ( تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای) در ارتقای عملکرد ورزشی ورزشکاران: یک مطالعه مروری

جمیل منصوری؛ صادق رنجبر؛ احمد شاهواروقی؛ رضا رستمی


تحلیل کمی و کیفی حضور کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی 2022 هانگژو

میثم رحیمی زاده؛ نصراله سجادی؛ علی رغبتی؛ محسن بیرانوند


ارزیابی اثربخشی دوره‌های تئوری مربیگری از دیدگاه مربیان رشته‌های رزمی بر اساس مدل کرک پاتریک

مهدی محمودی یکتا؛ علی ابوالحسینی؛ دانش زمانی راد؛ چیمن مرادخانی


مطالعه تطبیقی قدرت هوشمند در دیپلماسی ورزشی ایران و آمریکا

سامان مهری؛ احمد محمودی؛ محمدحسین قربانی؛ شقایق نعمتی


صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان