درباره نشریه

نشریه  مطالعات  المپیک، فصلنامه ای است به زبان فارسی  که به منظور فراهم آوردن محیط فعال علمی برای پژوهشگران در زمینه المپیک، ورزش قهرمانی و حرفه ای / و المپیک، فرهنگ و ورزش برای همه  شروع به فعالیت کرده است. پذیرش مقاله در این نشریه بر اساس داوری علمی حداقل دو داور، به صورت دوسویه ناشناس انجام می گیرد. به منظور دسترسی آسان به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است و هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. این فصلنامه به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می گردد و در پایگاه های علمی زیر نمایه می شوند:

  1. پایگاه اطلاعات نشریات کشور
  2.  پایگاه مجلات تخصصی نور
  3.  پورتال جامع علوم انسانی
  4.  سیویلیکا
  5.  گوگل اسکالر
  6.   پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
  7. پورتال جامع علوم انسانی

این فصلنامه برای جلوگیری از سرقت علمی از سامانه های مشابهت یاب بهره می گیرد.