1. موانع و تسهیل کننده های گذار ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

ناهید کریمی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


2. آینده ورزش ایران در ایام پاندمی کوید-19: تحلیلی با رویکرد سناریوسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

مصطفی محمدی رئوف؛ علی محمد صفانیا؛ احمد محمودی؛ میثم رحیمی زاده


3. تعیین شاخص‌ها و ویژگی‌های فرهنگی - معنوی ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

مهدی شهبازی؛ راضیه هژبرنیا؛ محمد تقی خورند


4. طراحی نظام باشگاه داری حرفه ای ورزش های انفرادی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

حجت کاظمینی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی


5. تأثیر فعالیت ورزشی منظم بر سلامت روان و مدیریت زمان کارکنان شرکت مخابرات ایران- منطقه اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

فریبا کرباسی زاده؛ منصوره پورمیری


6. نقش اطلاع رسانی و استقلال رسانه ای رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

مجید کرامتی مقدم