سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

دانشجویان و علاقه مندان محترم؛

جهت تهیه شماره های پیشین فصلنامه المپیک نخست با شماره 26203407 (علی یزدانی منش) تماس بگیرید تا در صورت موجود بودن آن شماره نشریه، مبلغ به شماره حساب کمیته 56/66688763  نزد شعبه سپهبد قرنی واریز نموده و اصل فیش بانکی به دفتر نشریه واقع در خیابان سئول شمالی بالاتر از بزرگراه نیایش کد پستی 1995614336 ارسال فرمائید.