کلیدواژه‌ها = المپیک
غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک

دوره 1، شماره 4، آذر 1399، صفحه 7-28

شهرام عبدی؛ مهدی طالب پور؛ علیرضا دبیر؛ مهدی علیاری


تحلیل دیدگاه رؤسای فدراسیون های ورزشی پیرامون آثار کووید ۱۹ بر رشته‌های المپیکی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 147-158

هانیه آریادوست؛ هاشم اسکندری راد