1. غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک

دوره 1، شماره 4، آذر 1399، صفحه 7-28

شهرام عبدی؛ مهدی طالب پور؛ علیرضا دبیر؛ مهدی علیاری


2. تحلیل دیدگاه رؤسای فدراسیون های ورزشی پیرامون آثار کووید ۱۹ بر رشته‌های المپیکی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 147-158

هانیه آریادوست؛ هاشم اسکندری راد