دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، مطالعات المپیک، اردیبهشت 1403 
تحلیل مولفه های موثر بر مشارکت ورزشی مردم در فضاهای ورزشی-تفریحی تهران: مطالعه موردی دریاچه چیتگر

حسن عیسی زاده؛ اکبر فرید فتحی؛ فرناز فرهمند؛ مریم فریدفتحی


اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی برآشفتگی شناختی ورزشکاران آسیب‌دیده

فرشته عموزاده؛ علیرضا بهرامی


کارایی و اثربخشی tDCS ( تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای) در ارتقای عملکرد ورزشی ورزشکاران: یک مطالعه مروری

جمیل منصوری؛ صادق رنجبر؛ احمد شاهواروقی؛ رضا رستمی


تحلیل کمی و کیفی حضور کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی 2022 هانگژو

میثم رحیمی زاده؛ نصراله سجادی؛ علی رغبتی؛ محسن بیرانوند


ارزیابی اثربخشی دوره‌های تئوری مربیگری از دیدگاه مربیان رشته‌های رزمی بر اساس مدل کرک پاتریک

مهدی محمودی یکتا؛ علی ابوالحسینی؛ دانش زمانی راد؛ چیمن مرادخانی


مطالعه تطبیقی قدرت هوشمند در دیپلماسی ورزشی ایران و آمریکا

سامان مهری؛ احمد محمودی؛ محمدحسین قربانی؛ شقایق نعمتی