دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک، اسفند 1399، صفحه 7-148 
تأثیر کرونا بر اقتصاد ورزش

صفحه 7-29

نصرالله سجادی؛ امیر صدیقی؛ مرضیه روشن ضمیر؛ ستاره اسکندری


علل ناکامی نظریه‌های پیری‌شناسی اجتماعی در تبیین بازنشستگی ورزشی

صفحه 31-50

جواد شهلایی باقری؛ محمود هاشمی افوسی؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار


توسعه پایدار و همبستگی (مطالعه موردی: نخبگان ورزش بدمینتون کشور)

صفحه 51-66

بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ محمدرضا پوریا


شناسایی راهبردهای رسانه‌ای به منظور افزایش نشاط اجتماعی مبتنی بر ورزش

صفحه 67-89

فائزه تقی پور؛ مهران فولادی نژاد؛ عباس زمانی


بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت شخصی- اجتماعی(TPSR) بر اشتیاق ورزشی و خودکارآمدی ورزشی در ورزشکاران نوجوان

صفحه 91-105

شهاب بهرامی؛ محمد سعید کیانی؛ لیلا نظری


بررسی نقش شاخص های فرهنگ سازمانی در ارتقای مدیریت دانش کارکنان رسانه های ورزشی

صفحه 107-118

ُسیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ حسین کریمی پاشاکی


رابطه عوامل بازارپردازی با تصمیم خرید مشتریان محصولات ورزشی نمایندگی های رسمی آدیداس و پوما در تهران

صفحه 119-138

عبدالمهدی نصیرزاده؛ یاسمن جوان بخش


مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک