دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک، آذر 1399 
غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک

صفحه 7-28

شهرام عبدی؛ مهدی طالب پور؛ علیرضا دبیر؛ مهدی علیاری


طراحی مدل پیامدهای برون‌سپاری مدیریت اماکن ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به روش ساختاری تفسیری

صفحه 29-48

محمد براتی کاریزنو؛ محمد کشتی دار؛ سمیه براتی کاریزنو


تدوین مدل تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران

صفحه 49-75

علی همتی عفیف؛ احمد محمودی؛ محمد حسین قربانی؛ عین اله کشاورز ترک


عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، استرس شغلی و تعارض کار- خانواده در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران

صفحه 77-98

جاسم منوچهری؛ بهزاد سهیلی؛ سهیل سمیعی


مقایسه اثر تمرینات اصلاحی با و بدون ویبریشن بر دامنه حرکتی در صفحه فرونتال در دختران بدمینتون باز

صفحه 99-126

بهناز گنجی نمین؛ محمد حسین ناصرملی؛ هنگامه زین


تحلیلی بر رویکردهای نظریه ای پدیده وندالیسم در فوتبال (چالش ها و راهکارهای کیفری)

صفحه 127-161

رضا حیدری؛ علیرضا میلاانی میلانی


ارتباط فرایندهای مدیریت دانش با توانمندسازی منابع انسانی در کارکنان فدراسیون ورزش‌های رزمی (موی‌تای - ساواته)

صفحه 163-173

محمد هادی اله قلی زاده


مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک