دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک، اسفند 1398، صفحه 1-207 
ضرورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک در دیپلماسی ورزشی کشور

صفحه 11-28

سید رضا صالحی امیری


نقش نهاد ورزش در انسجام اجتماعی

صفحه 29-49

مهرداد نوابخش


مقایسه عوامل مرتبط با پرخاشگری در مردان تکواندوکار حرفه ای و نیمه حرفه ای و تحلیل جامعه شناختی اعتقادات مذهبی درآنها

صفحه 49-73

مجتبی سالمی خوزانی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ کاوه خبیری؛ رضا بهدری


بررسی عوامل موثر بر رفتار انومیک در میان هواداران فوتبال

صفحه 73-103

سروش فتحی


بررسی روش های تسهیل مشارکت اجتماعی مردم در فعالیت های گروهی و ورزشی

صفحه 105-124

علیرضا کلدی


تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری ورزشی

صفحه 125-155

مهدی مختارپور


بررسی تاثیر بازارگرایی و کیفیت خدمات بر توان رقابتی باشگاه های ورزشی با توجه به نقش میانجی عملکرد بازار

صفحه 157-174

محمدتقی شیخی؛ داوود مرادی؛ نیما سعیدی


نمودهای ورزش رسانه ای در زندگی روزمره

صفحه 175-207

امیرمسعود امیرمظاهری


مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک