ب

 • بابایی، مهدی تاثیر سیاست گذاری بر مدرن سازی ورزش های المپیکی؛ نقش میانجی فرایند مدیریت تغییر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • بسطامی، همت الله طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 75-87]

ت

 • تفاح، مرتضی بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 9-21]

خ

 • خدایاری، عباس تاثیر سیاست گذاری بر مدرن سازی ورزش های المپیکی؛ نقش میانجی فرایند مدیریت تغییر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]

ز

 • زارع، رحیم تحلیل محتوای مطالعات دیپلماسی ورزشی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 23-43]

س

 • سجادی، سید نصرالله اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP) چالش ها و کارکردها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]

ش

 • شریعتی فیض ابادی، مهدی تحلیل محتوای مطالعات دیپلماسی ورزشی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 23-43]
 • شمسی ماجلان، علی بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 9-21]

ص

 • صفر ی جعفرلو، حمیدرضا اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP) چالش ها و کارکردها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]

غ

 • غرایاق زندی، حسن اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • غیور نجف آبادی، محبوبه اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]

ک

 • کریمی، علی طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 75-87]

م

 • محمدی، فریبا بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 9-21]
 • مقدم زاده، علی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • ملازاده، مهدی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]

ن

 • نژادفصیحی، فرهاد تحلیل محتوای مطالعات دیپلماسی ورزشی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 23-43]