آ

 • آجورلو، فاطمه شناسایی و تدوین مدل عوامل زمینه‌ای کاربردی جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص‌های توسعه یافتگی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 67-82]
 • آریادوست، هانیه تحلیل دیدگاه رؤسای فدراسیون های ورزشی پیرامون آثار کووید ۱۹ بر رشته‌های المپیکی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 147-158]

ا

 • احمدی، سید عبدالحمید مطالعه تطبیقی وضعیت ورزش همگانی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 73-99]
 • اسکندری راد، هاشم تحلیل دیدگاه رؤسای فدراسیون های ورزشی پیرامون آثار کووید ۱۹ بر رشته‌های المپیکی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 147-158]
 • اصغری، انسیه واکاوی تاریخی عملکرد سازمان تربیت بدنی ایران در پشتیبانی از جنگ تحمیلی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 145-171]
 • اصلانخانی، محمدعلی مقایسه عوامل مرتبط با پرخاشگری در مردان تکواندوکار حرفه ای و نیمه حرفه ای و تحلیل جامعه شناختی اعتقادات مذهبی درآنها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 49-73]
 • اله قلی زاده، محمد هادی ارتباط فرایندهای مدیریت دانش با توانمندسازی منابع انسانی در کارکنان فدراسیون ورزش‌های رزمی (موی‌تای - ساواته) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 163-173]
 • امیرمظاهری، امیرمسعود نمودهای ورزش رسانه ای در زندگی روزمره [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 175-207]

ب

 • براتی کاریزنو، سمیه طراحی مدل پیامدهای برون‌سپاری مدیریت اماکن ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به روش ساختاری تفسیری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 29-48]
 • براتی کاریزنو، محمد طراحی مدل پیامدهای برون‌سپاری مدیریت اماکن ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به روش ساختاری تفسیری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 29-48]
 • برهمند، رها ارزیابی تأثیرات ویروس کرونا در به تعویق افتادن المپیک توکیو [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-44]
 • بهدری، رضا مقایسه عوامل مرتبط با پرخاشگری در مردان تکواندوکار حرفه ای و نیمه حرفه ای و تحلیل جامعه شناختی اعتقادات مذهبی درآنها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 49-73]
 • بهمن پور، هومن ارزیابی و برازش الگوی توسعه پایدار ورزش کشور بر اساس دستور کار 21 جنبش المپیک [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 125-143]

پ

 • پرویزی، غلامرضا نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 45-65]

ت

 • توفیق، علی ارزیابی و برازش الگوی توسعه پایدار ورزش کشور بر اساس دستور کار 21 جنبش المپیک [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 125-143]

ح

 • حیدری، رضا تحلیلی بر رویکردهای نظریه ای پدیده وندالیسم در فوتبال (چالش ها و راهکارهای کیفری) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 127-161]

خ

 • خبیری، کاوه مقایسه عوامل مرتبط با پرخاشگری در مردان تکواندوکار حرفه ای و نیمه حرفه ای و تحلیل جامعه شناختی اعتقادات مذهبی درآنها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 49-73]
 • خداداد، شعله تحلیل تطبیقی آمایش سرزمین در ورزش بانوان بر اساس پراکندگی اعضای تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]

د

 • دبیر، علیرضا غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 7-28]
 • دعاگویان، داوود نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 45-65]

ر

 • رحمان زاده، سید علی تبیین ارتباط رسانه مورداستفاده با گذران اوقات فراغت و ورزش در میان سالمندان شهرتهران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 83-107]
 • روشن ضمیر، احسان شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 109-146]

ز

 • زین، هنگامه مقایسه اثر تمرینات اصلاحی با و بدون ویبریشن بر دامنه حرکتی در صفحه فرونتال در دختران بدمینتون باز [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 99-126]

س

 • سالمی خوزانی، مجتبی مقایسه عوامل مرتبط با پرخاشگری در مردان تکواندوکار حرفه ای و نیمه حرفه ای و تحلیل جامعه شناختی اعتقادات مذهبی درآنها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 49-73]
 • سعیدی، نیما بررسی تاثیر بازارگرایی و کیفیت خدمات بر توان رقابتی باشگاه های ورزشی با توجه به نقش میانجی عملکرد بازار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 157-174]
 • سمیعی، سهیل عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، استرس شغلی و تعارض کار- خانواده در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 77-98]
 • سهیلی، بهزاد عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، استرس شغلی و تعارض کار- خانواده در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 77-98]

ش

 • شجیع، رضا مطالعه تطبیقی وضعیت ورزش همگانی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 73-99]
 • شیخی، محمدتقی بررسی تاثیر بازارگرایی و کیفیت خدمات بر توان رقابتی باشگاه های ورزشی با توجه به نقش میانجی عملکرد بازار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 157-174]

ص

 • صالحی امیری، سید رضا ضرورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی استراتژیک در دیپلماسی ورزشی کشور [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-28]
 • صفانیا، علی محمد ارزیابی تأثیرات ویروس کرونا در به تعویق افتادن المپیک توکیو [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 33-44]

ط

 • طالب پور، مهدی غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 7-28]
 • طیبی ثانی، سید مصطفی شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 109-146]

ع

 • عبدالرحمانی، رضا نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 45-65]
 • عبدی، شهرام غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 7-28]
 • علیاری، مهدی غذا در المپیک: نگاهی تحلیلی بر مبحث تغذیه در یک سده بازی های المپیک [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 7-28]

ف

 • فاضلی، نعمت الله درس واقعی کرونا برای نهاد ورزش در جهان امروز [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 57-71]
 • فتحی، سروش بررسی عوامل موثر بر رفتار انومیک در میان هواداران فوتبال [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 73-103]
 • فهیمی نژاد، علی شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 109-146]

ق

 • قدیمی، بهرام شناسایی و تدوین مدل عوامل زمینه‌ای کاربردی جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص‌های توسعه یافتگی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 67-82]
 • قربانی، محمد حسین تدوین مدل تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-75]

ک

 • کشاورز ترک، عین اله تدوین مدل تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-75]
 • کشتی دار، محمد طراحی مدل پیامدهای برون‌سپاری مدیریت اماکن ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به روش ساختاری تفسیری [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 29-48]
 • کلدی، علیرضا بررسی روش های تسهیل مشارکت اجتماعی مردم در فعالیت های گروهی و ورزشی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 105-124]

گ

 • گنجی نمین، بهناز مقایسه اثر تمرینات اصلاحی با و بدون ویبریشن بر دامنه حرکتی در صفحه فرونتال در دختران بدمینتون باز [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 99-126]
 • گودرزی، محمود تحلیل تطبیقی آمایش سرزمین در ورزش بانوان بر اساس پراکندگی اعضای تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 7-32]

م

 • متقی، ابراهیم نقش اعتماد و مشارکت در کنترل سازنده حوزه ورزش ایران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 7-31]
 • محمدکاظمی، رضا شناسایی و تدوین مدل عوامل زمینه‌ای کاربردی جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص‌های توسعه یافتگی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 67-82]
 • محمدی رئوف، مصطفی مطالعه تطبیقی وضعیت ورزش همگانی در ایران و کشورهای منتخب [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 73-99]
 • محمودی، احمد تدوین مدل تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-75]
 • مختارپور، مهدی تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری ورزشی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 125-155]
 • مرادی، داوود بررسی تاثیر بازارگرایی و کیفیت خدمات بر توان رقابتی باشگاه های ورزشی با توجه به نقش میانجی عملکرد بازار [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 157-174]
 • مصلی نژاد، عباس سیاست‌گذاری قواعد و نهادهای ورزشی در عصر جهانی‌شدن و جامعه شبکه‌ای [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 33-56]
 • منوچهری، جاسم عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، استرس شغلی و تعارض کار- خانواده در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 77-98]
 • میلانی، علیرضا میلاانی تحلیلی بر رویکردهای نظریه ای پدیده وندالیسم در فوتبال (چالش ها و راهکارهای کیفری) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 127-161]

ن

 • ناصرملی، محمد حسین مقایسه اثر تمرینات اصلاحی با و بدون ویبریشن بر دامنه حرکتی در صفحه فرونتال در دختران بدمینتون باز [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 99-126]
 • نمازی زاده، مهدی تجربه فراغت، ورزش و هویت‌یابی جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 101-124]
 • نوابخش، مهرداد نقش نهاد ورزش در انسجام اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 29-49]

ه

 • هاشم زهی، نوروز واکاوی تاریخی عملکرد سازمان تربیت بدنی ایران در پشتیبانی از جنگ تحمیلی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 145-171]
 • هاشمی، ثریا تبیین ارتباط رسانه مورداستفاده با گذران اوقات فراغت و ورزش در میان سالمندان شهرتهران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 83-107]
 • همتی عفیف، علی تدوین مدل تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-75]

ی

 • یاحی، رسول واکاوی تاریخی عملکرد سازمان تربیت بدنی ایران در پشتیبانی از جنگ تحمیلی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 145-171]