ا

 • ابوالحسینی، علی ارزیابی اثربخشی دوره‌های تئوری مربیگری از دیدگاه مربیان رشته‌های رزمی بر اساس مدل کرک پاتریک [دوره 2، شماره 1، 1403]

ب

 • بابایی، مهدی تاثیر سیاست گذاری بر مدرن سازی ورزش های المپیکی؛ نقش میانجی فرایند مدیریت تغییر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • بسطامی، همت الله طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 75-87]
 • بهرامی، علیرضا اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی برآشفتگی شناختی ورزشکاران آسیب‌دیده [دوره 2، شماره 1، 1403]
 • بیرانوند، محسن تحلیل کمی و کیفی حضور کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی 2022 هانگژو [دوره 2، شماره 1، 1403]

ت

 • تفاح، مرتضی بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 9-21]

خ

 • خدایاری، عباس تاثیر سیاست گذاری بر مدرن سازی ورزش های المپیکی؛ نقش میانجی فرایند مدیریت تغییر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]

ر

 • رحیمی زاده، میثم تحلیل کمی و کیفی حضور کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی 2022 هانگژو [دوره 2، شماره 1، 1403]
 • رستمی، رضا کارایی و اثربخشی tDCS ( تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای) در ارتقای عملکرد ورزشی ورزشکاران: یک مطالعه مروری [دوره 2، شماره 1، 1403]
 • رغبتی، علی تحلیل کمی و کیفی حضور کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی 2022 هانگژو [دوره 2، شماره 1، 1403]
 • رنجبر، صادق کارایی و اثربخشی tDCS ( تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای) در ارتقای عملکرد ورزشی ورزشکاران: یک مطالعه مروری [دوره 2، شماره 1، 1403]

ز

 • زارع، رحیم تحلیل محتوای مطالعات دیپلماسی ورزشی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 23-43]
 • زمانی راد، دانش ارزیابی اثربخشی دوره‌های تئوری مربیگری از دیدگاه مربیان رشته‌های رزمی بر اساس مدل کرک پاتریک [دوره 2، شماره 1، 1403]

س

 • سجادی، سید نصرالله اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP) چالش ها و کارکردها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]
 • سجادی، نصراله تحلیل کمی و کیفی حضور کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی 2022 هانگژو [دوره 2، شماره 1، 1403]

ش

 • شاهواروقی، احمد کارایی و اثربخشی tDCS ( تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای) در ارتقای عملکرد ورزشی ورزشکاران: یک مطالعه مروری [دوره 2، شماره 1، 1403]
 • شریعتی فیض ابادی، مهدی تحلیل محتوای مطالعات دیپلماسی ورزشی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 23-43]
 • شمسی ماجلان، علی بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 9-21]

ص

 • صفر ی جعفرلو، حمیدرضا اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP) چالش ها و کارکردها [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 61-74]

ع

 • عموزاده، فرشته اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی برآشفتگی شناختی ورزشکاران آسیب‌دیده [دوره 2، شماره 1، 1403]
 • عیسی زاده، حسن تحلیل مولفه های موثر بر مشارکت ورزشی مردم در فضاهای ورزشی-تفریحی تهران: مطالعه موردی دریاچه چیتگر [دوره 2، شماره 1، 1403]

غ

 • غرایاق زندی، حسن اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • غیور نجف آبادی، محبوبه اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]

ف

 • فرهمند، فرناز تحلیل مولفه های موثر بر مشارکت ورزشی مردم در فضاهای ورزشی-تفریحی تهران: مطالعه موردی دریاچه چیتگر [دوره 2، شماره 1، 1403]
 • فرید فتحی، اکبر تحلیل مولفه های موثر بر مشارکت ورزشی مردم در فضاهای ورزشی-تفریحی تهران: مطالعه موردی دریاچه چیتگر [دوره 2، شماره 1، 1403]
 • فریدفتحی، مریم تحلیل مولفه های موثر بر مشارکت ورزشی مردم در فضاهای ورزشی-تفریحی تهران: مطالعه موردی دریاچه چیتگر [دوره 2، شماره 1، 1403]

ق

 • قربانی، محمدحسین مطالعه تطبیقی قدرت هوشمند در دیپلماسی ورزشی ایران و آمریکا [دوره 2، شماره 1، 1403]

ک

 • کریمی، علی طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 75-87]

م

 • محمدی، فریبا بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 9-21]
 • محمودی، احمد مطالعه تطبیقی قدرت هوشمند در دیپلماسی ورزشی ایران و آمریکا [دوره 2، شماره 1، 1403]
 • محمودی یکتا، مهدی ارزیابی اثربخشی دوره‌های تئوری مربیگری از دیدگاه مربیان رشته‌های رزمی بر اساس مدل کرک پاتریک [دوره 2، شماره 1، 1403]
 • مرادخانی، چیمن ارزیابی اثربخشی دوره‌های تئوری مربیگری از دیدگاه مربیان رشته‌های رزمی بر اساس مدل کرک پاتریک [دوره 2، شماره 1، 1403]
 • مقدم زاده، علی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • ملازاده، مهدی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • منصوری، جمیل کارایی و اثربخشی tDCS ( تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای) در ارتقای عملکرد ورزشی ورزشکاران: یک مطالعه مروری [دوره 2، شماره 1، 1403]
 • مهری، سامان مطالعه تطبیقی قدرت هوشمند در دیپلماسی ورزشی ایران و آمریکا [دوره 2، شماره 1، 1403]

ن

 • نژادفصیحی، فرهاد تحلیل محتوای مطالعات دیپلماسی ورزشی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1402، صفحه 23-43]
 • نعمتی، شقایق مطالعه تطبیقی قدرت هوشمند در دیپلماسی ورزشی ایران و آمریکا [دوره 2، شماره 1، 1403]