تأثیر کرونا بر اقتصاد ورزش

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی

نویسندگان

1 استاد تمام گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، پردیس البرز

3 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی, دانشگاه تهران, ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارائه تصویری جامع از این روند و فراهم آوردن بینشـی ارزشـمند از تاٴثیر کرونا در ورزش از نظر اقتصادی و کمک به هدایت پژوهش‌های آتی در راستای بهبود تحقیقاتی در ایـن حـوزه اسـت. تحقیق حاضر به لحاظ روش، از نوع کتابخانه‌ای که به صورت مطالعه مروری _ توصیفی است. 20 مقاله مرتبط از مقالات نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی گوگل اسکالر، ساینتس دایرکت، ریسرچ گیت، تیلور و فرانسیس و ایرانداک استفاده شده است. اکثر آنها معتقدند ویروس کووید- 19 به اقتصاد ورزش ضربه جبران‌ناپذیری وارد کرده است و مشخص نیست اثرات نامطلوب کرونا بر وضعیت اقتصادی اجتماعی تا چه زمان ادامه خواهد داشت. نبود ورزش «واقعی» فرصتی برای رشد فناوری‌های مجازی است. در حال حاضر، لیگ‌های ورزشی در سراسر جهان از ورزش‌های الکترونیک برای حفظ علاقه و احساس رقابت در هنگام تعطیلی استفاده می‌کنند. ورزش‌های الکترونیکی در سال‌های روشی جدید برای جذب هواداران و درآمدزایی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، فناوری‌های همه‌جانبه می‌تواند طرفداران را قادر سازد که بازی‌ها را به صورت زنده تجربه کنند، بدون اینکه از نظر جسمی حضور داشته باشند، ایده‌ای که ممکن است نوعی ضد حمله باشد، اما اکنون منطقی به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها