مطالعه تطبیقی وضعیت ورزش همگانی در ایران و کشورهای منتخب

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور، البرز

3 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

فعالیت بدنی به عنوان هر نوع حرکت بدنی تولید شده توسط انتقباض عضلات اسکلتی تعریف می‌شود که منجر به افزایش قابل توجهی در مصرف کالری نسبت به صرف انرژی زمان استراحت می‌شود. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی عدم تحرک فیزیکی چهارمین عامل خطر اصلی مرگ و میر جهانی محسوب و تخمین زده می‌شود که 6 درصد از میزان مرگ و میر جهانی را شامل می‌شود. بنابراین توسعه ورزش همگانی که با عنوان ورزش سلامت‌محور از آن یاد می‌شود، از دغدغه‌های اصلی هر کشور از ‌جمله جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورهای پیشرو در زمینه ورزش با استفاده از روش مطالعات تطبیقی می‌تواند تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله توصیف وضعیت مشارکت ورزشی کشورهای منتخب است. این پژوهش از لحاظ هدف به صورت توصیفی، به لحاظ روش کتابخانه‌ای و مبتنی بر تحلیل و مطالعه اسناد و منابع انجام شده است. 11 کشور مورد بررسی قرار گرفتند و در پایان با توجه به نتایج، پیشنهادهایی جهت توسعه ورزش همگانی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها