درس واقعی کرونا برای نهاد ورزش در جهان امروز

نوع مقاله : سایر موضوعات مرتبط با ورزش قهرمانی

نویسنده

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این مقاله تأملی نظرورزانه درباره موقعیت نهاد ورزش در جهان امروز و امکان بازاندیشی انتقادی در این نهاد در بستر بحران کروناست. در این مقاله تلاش می‌شود این پرسش مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد که بحران کرونا چه درسی برای گفتمان و نهاد ورزش مدرن در دنیای امروز و تحولات آینده می‌تواند داشته باشد. استدلال و مسئله‌ مورد طرح این است که نهاد ورزش مدرن برای کمک به تأمین سلامت عمومی انسان در جامعه مدرن از قرن نوزدهم به این سو گسترش یافت. گفتمان ورزش مدرن متأثر تحولات ساختاری جامعه شهری و صنعتی جدید شکل گرفت. از همان ابتدای ظهور این گفتمان، اقتصاد و سیاست هم در آن اهمیت داشت، ولی به هر حال تأمین سلامت عمومی نیز یکی از ارکان این گفتمان بود. اما در فرایند تحولات تاریخی نهاد ورزش، به تدریج مقوله سلامت عمومی انسان در حاشیه قرار گرفت و فراموش شد. علاوه بر این، گسترش فعالیت‌های ورزشی، برای سلامت و پایداری طبیعت و محیط زیست نیز مخاطره‌آمیز گردید. سیطره ارزش‌های ابزاری، مانند تجاری‌شدن و سیاسی‌شدن افراطی و همچنین بسط رقابت خصومت‌آمیز و سیطره آن بر گفتمان ورزش، نکات انتقادی است که در این مقاله تحلیل می‌شود. برای این منظور در بخش نخست، مسئله کرونا و ورزش صورت‌بندی می‌شود. در بخش دوم، تاریخ شکل‌گیری گفتمان ورزش در جهان مدرن توضیح و چگونگی برآمدن و بالیدن این نهاد از حیث هدف‌ها و فلسفه وجودی آن شرح داده می‌شود. سومین بخش به تحلیل درس واقعی کرونا برای گفتمان و نهاد ورزش اختصاص دارد. این مقاله از منظر نظریه‌های انتقادی ورزش می‌باشد و از طریق تحلیل مفهومی تلاش شده است تا مسئله بیگانگی ورزشی توضیح داده شده و افق تازه‌ای برای بازاندیشی در گفتمان ورزش مطرح گردد. این مقاله صرفاً طرح مسئله است و جنبه تحلیلی و نظرورزانه دارد.

کلیدواژه‌ها