کلیدواژه‌ها = رسانه های ورزشی
شناسایی راهبردهای رسانه‌ای به منظور افزایش نشاط اجتماعی مبتنی بر ورزش

دوره 2، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 67-89

فائزه تقی پور؛ مهران فولادی نژاد؛ عباس زمانی


نمودهای ورزش رسانه ای در زندگی روزمره

دوره 1، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 175-207

امیرمسعود امیرمظاهری