کلیدواژه‌ها = جنبش المپیک
اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر ارزش های المپیک (OVEP) چالش ها و کارکردها

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 61-74

سید نصرالله سجادی؛ حمیدرضا صفر ی جعفرلو