کلیدواژه‌ها = ورزش
تحلیل مدل کارکرد نهاد ورزش در سلامت‌سازی اجتماعی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1400، صفحه 31-57

مهرداد نوابخش؛ عمران دهقانی


تأثیر کرونا بر اقتصاد ورزش

دوره 2، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 7-29

نصرالله سجادی؛ امیر صدیقی؛ مرضیه روشن ضمیر؛ ستاره اسکندری


عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، استرس شغلی و تعارض کار- خانواده در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران

دوره 1، شماره 4، آذر 1399، صفحه 77-98

جاسم منوچهری؛ بهزاد سهیلی؛ سهیل سمیعی


تجربه فراغت، ورزش و هویت‌یابی جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران)

دوره 1، شماره 3، مرداد 1399، صفحه 101-124

مهدی نمازی زاده


ارزیابی و برازش الگوی توسعه پایدار ورزش کشور بر اساس دستور کار 21 جنبش المپیک

دوره 1، شماره 3، مرداد 1399، صفحه 125-143

علی توفیق؛ هومن بهمن پور


تبیین ارتباط رسانه مورداستفاده با گذران اوقات فراغت و ورزش در میان سالمندان شهرتهران

دوره 1، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 83-107

سید علی رحمان زاده؛ ثریا هاشمی


بررسی عوامل موثر بر رفتار انومیک در میان هواداران فوتبال

دوره 1، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 73-103

سروش فتحی


تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری ورزشی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 125-155

مهدی مختارپور