کلیدواژه‌ها = فوتبال
تحلیلی بر رویکردهای نظریه ای پدیده وندالیسم در فوتبال (چالش ها و راهکارهای کیفری)

دوره 1، شماره 4، آذر 1399، صفحه 127-161

رضا حیدری؛ علیرضا میلاانی میلانی


نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال

دوره 1، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 45-65

داوود دعاگویان؛ رضا عبدالرحمانی؛ غلامرضا پرویزی