کلیدواژه‌ها = سلامت اجتماعی
تحلیل مدل کارکرد نهاد ورزش در سلامت‌سازی اجتماعی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1400، صفحه 31-57

مهرداد نوابخش؛ عمران دهقانی


تأثیر فعالیت ورزشی منظم بر سلامت روان و مدیریت زمان کارکنان شرکت مخابرات ایران- منطقه اصفهان

دوره 2، شماره 6، خرداد 1400، صفحه 137-148

فریبا کرباسی زاده؛ منصوره پورمیری