نویسنده = فولادی نژاد، مهران
شناسایی راهبردهای رسانه‌ای به منظور افزایش نشاط اجتماعی مبتنی بر ورزش

دوره 2، شماره 5، اسفند 1399، صفحه 67-89

فائزه تقی پور؛ مهران فولادی نژاد؛ عباس زمانی