نویسنده = دعاگویان، داوود
نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال

دوره 1، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 45-65

داوود دعاگویان؛ رضا عبدالرحمانی؛ غلامرضا پرویزی