نویسنده = برهمند، رها
ارزیابی تأثیرات ویروس کرونا در به تعویق افتادن المپیک توکیو

دوره 1، شماره 2، خرداد 1399، صفحه 33-44

رها برهمند؛ علی محمد صفانیا