نویسنده = غرایاق زندی، حسن
اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی بر زمان واکنش فوتبالیست های ماهر

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 89-98

مهدی ملازاده؛ حسن غرایاق زندی؛ علی مقدم زاده؛ محبوبه غیور نجف آبادی