نویسنده = رغبتی، علی
تحلیل کمی و کیفی حضور کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی 2022 هانگژو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

میثم رحیمی زاده؛ نصراله سجادی؛ علی رغبتی؛ محسن بیرانوند