نویسنده = شاهواروقی، احمد
کارایی و اثربخشی tDCS ( تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای) در ارتقای عملکرد ورزشی ورزشکاران: یک مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

جمیل منصوری؛ صادق رنجبر؛ احمد شاهواروقی؛ رضا رستمی