نویسنده = کریمی، علی
طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ورزشکاران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 75-87

علی کریمی؛ همت الله بسطامی