نویسنده = تفاح، مرتضی
بررسی محیط پرورش استعداد در فوتبال نابینایان ایران از دیدگاه ورزشکاران نابینا

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 9-21

مرتضی تفاح؛ علی شمسی ماجلان؛ فریبا محمدی