نویسنده = عمران دهقانی
تحلیل مدل کارکرد نهاد ورزش در سلامت‌سازی اجتماعی

دوره 2، شماره 6، خرداد 1400، صفحه 31-57

مهرداد نوابخش؛ عمران دهقانی