1. موانع و تسهیل کننده های گذار ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی

صفحه 7-30

محمود گودرزی؛ ناهید کریمی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


2. تحلیل مدل کارکرد نهاد ورزش در سلامت‌سازی اجتماعی

صفحه 31-57

مهرداد نوابخش؛ عمران دهقانی


3. تعیین شاخص‌ها و ویژگی‌های فرهنگی - معنوی ورزش کشور

صفحه 59-84

مهدی شهبازی؛ راضیه هژبرنیا؛ محمد تقی خورند


4. طراحی نظام باشگاه داری حرفه ای ورزش های انفرادی کشور

صفحه 85-107

حجت کاظمینی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی


5. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای اخلاق در ورزش حرفه‌ای کشتی

صفحه 109-136

کیوان ملانوروزی


6. تأثیر فعالیت ورزشی منظم بر سلامت روان و مدیریت زمان کارکنان شرکت مخابرات ایران- منطقه اصفهان

صفحه 137-148

فریبا کرباسی زاده؛ منصوره پورمیری


7. نقش اطلاع رسانی و استقلال رسانه ای رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 149-170

مجید کرامتی مقدم


مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک