1. تأثیر کرونا بر اقتصاد ورزش

صفحه 7-29

نصرالله سجادی؛ امیر صدیقی؛ مرضیه روشن ضمیر؛ ستاره اسکندری


2. علل ناکامی نظریه‌های پیری‌شناسی اجتماعی در تبیین بازنشستگی ورزشی

صفحه 31-50

جواد شهلایی باقری؛ محمود هاشمی افوسی؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار


3. توسعه پایدار و همبستگی (مطالعه موردی: نخبگان ورزش بدمینتون کشور)

صفحه 51-66

بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ محمدرضا پوریا


4. شناسایی راهبردهای رسانه‌ای به منظور افزایش نشاط اجتماعی مبتنی بر ورزش

صفحه 67-89

فائزه تقی پور؛ مهران فولادی نژاد؛ عباس زمانی


5. بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت شخصی- اجتماعی(TPSR) بر اشتیاق ورزشی و خودکارآمدی ورزشی در ورزشکاران نوجوان

صفحه 91-105

شهاب بهرامی؛ محمد سعید کیانی؛ لیلا نظری


6. بررسی نقش شاخص های فرهنگ سازمانی در ارتقای مدیریت دانش کارکنان رسانه های ورزشی

صفحه 107-118

ُسیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ حسین کریمی پاشاکی


7. رابطه عوامل بازارپردازی با تصمیم خرید مشتریان محصولات ورزشی نمایندگی های رسمی آدیداس و پوما در تهران

صفحه 119-138

عبدالمهدی نصیرزاده؛ یاسمن جوان بخش


مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک