بررسی مصرف مکمل های غذایی در میان کشتی گیران نخبه ایران

نوع مقاله: بیومکانیک

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دانشگاه تبریز

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای رفتار حرکتی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی مصرف مکمل های غذایی در میان کشتی گیران نخبه ایران بود. به منظور کسب اطلاعاتی درباره  دلایل و نوع مکمل مصرفی , الگوی مصرف, منابع پیشنهاد دهنده, منابع جمع آوری اطلاعات, انگیزه های مصرف مکمل و راه های تهیه آن و عوامل موثر بر مصرف مکمل ونوع اطلاعات مورد علاقه کشتی گیران یک پرسشنامه هشت صفحه ای بین تمامی 180 کشتی گیر نخبه ای که در سال 89 و 90 در اردوهای تیم های ملی حاضر بودند توزیع گردید. داده ها در قالب فراوانی و درصد فراوانی محاسبه شد.. نتایج نشان داد که 42% کشتی گیران به طور منظم مکمل مصرف می کردند. عمده ترین مکمل های مصرفی مکمل های پروتئینی و ویتامینی بودند. اکثر کشتی گیران (71%) اغلب در طول فصل تمرین و مسابقه از مکمل استفاده می کردند. ورزشکاران هم تیمی و مربیان عمده ترین منابع پیشنهاد دهنده مکمل بودند. بهبود عملکرد اصلی ترین دلیل مکمل گیری بود. مهم ترین عامل تاثیر گذار در انتخاب مکمل توصیه ورزشکاران بود. مهم ترین شیوه تهیه مکمل از طریق داروخانه بود. نتایج تحقیق بیانگر نیاز به آموزش تغذیه ای در بین کشتی گیران است.

کلیدواژه‌ها