1. تحلیل تطبیقی آمایش سرزمین در ورزش بانوان بر اساس پراکندگی اعضای تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران

محمود گودرزی؛ شعله خداداد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

چکیده
  هدف این مقاله شناسایی و بررسی وضعیت آمایش سرزمین در ورزش بانوان در ایران می‌باشد. روش‌شناسی تحقیق از نوع توصیفی و مقایسه‌‌ای است، ابتدا با استفاده از گزارش‌های وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل تربیت بدنی در ایران اولویت‌های رشته‌های ورزشی استان‌ها شناسایی شد، سپس با استفاده از اطلاعات مربوط به اعضای تیم ملی بین سال‌های 1392 تا ...  بیشتر

2. ارزیابی تأثیرات ویروس کرونا در به تعویق افتادن المپیک توکیو

رها برهمند؛ علی محمد صفانیا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

چکیده
  به تعویق افتادن المپیک، با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، جهان ورزش را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی تأثیرات ویروس کرونا در به تعویق افتادن المپیک توکیو است. این تحقیق، از نوع تحقیقات ثانویه است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است. منابع بر اساس ارتباط مفهومی با موضوع، جمعآوری شدهاند. ...  بیشتر

3. نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال

داوود دعاگویان؛ رضا عبدالرحمانی؛ غلامرضا پرویزی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

چکیده
  هدف این مقاله بررسی نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال به منظور بررسی نقش های متفاوت رسانه‌ها در بروز غوغاگری و اوباشگری در ورزشگاه‌های ایران در طول سال های اخیر است که صدمات زیادی بر پیکره فیزیکی ورزشگاه‌های ایران و پیکره روحی و اجتماعی اقشار ورزش دوست و جوانان وارد ساخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نقطه ...  بیشتر

4. شناسایی و تدوین مدل عوامل زمینه‌ای کاربردی جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص‌های توسعه یافتگی

رضا محمدکاظمی؛ فاطمه آجورلو؛ بهرام قدیمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

چکیده
  هدف از این مقاله شناسایی و تدوین مدل عوامل زمینه ای کاربردی جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص‌های توسعه‌یافتگی است. روش تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق آمیخته یا به عبارتی ترکیبی است. جامعه آماری شامل دو بخش بود، جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب‌نظران بودند. رشته تحصیلی و داشتن تألیفات علمی مرتبط با موضوع، ...  بیشتر

5. تبیین ارتباط رسانه مورداستفاده با گذران اوقات فراغت و ورزش در میان سالمندان شهرتهران

سید علی رحمان زاده؛ نوروز هاشم زهی؛ ثریا هاشمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

چکیده
  سالم پیرشدن حق همه افراد بشراست و این امر بر اهمیت مطالعه ورزش و اوقات فراغت و پیشگیری از مشکلات سالمندان می‌افزاید. هرم سنی جمعیت در ایران روندی معکوس دارد و در سال‌های آینده به سالمندی متمایل خواهد شد. با افزایش تعداد سالمندان،آن‌ها به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های هدف در برنامه‌ر‌یزی‌های سلامت و رفاه اجتماعی در نظرگرفته ...  بیشتر

6. شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه‌ای در ایران

سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی نژاد؛ احسان روشن ضمیر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفهای در ایران می‌باشد. برای نیل به این هدف پنج عامل مورد بررسی شامل عامل اقتصادی، عامل مدیریتی، عامی حقوقی، عامل رسانه‌ای و عامل هواداری مورد سنجش قرار گرفتند که هر یک از این عوامل، شامل سه شاخص و هر یک از شاخص‌ها از چند زیرشاخص تشکیل شده‌اند. روش پژوهش توصیفی ...  بیشتر

7. تحلیل دیدگاه رؤسای فدراسیون های ورزشی پیرامون آثار کووید ۱۹ بر رشته‌های المپیکی

هانیه آریادوست؛ هاشم اسکندری راد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

چکیده
  کووید ۱۹ و لغو شدن رویدادهای بزرگ ورزشی نظیر المپیک، صنعت ورزش با بحران عظیمی مواجه شده است. هدف از انجام این پژوهش تحلیل دیدگاه رؤسای فدراسیون های ورزشی پیرامون آثار کووید ۱۹ بر رشته های المپیکی است. برای این منظور از روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. با شش نفر از رؤسای فدراسیون های ورزشی که سهمیه المپیک کسب کرده اند ...  بیشتر