تعداد مقالات: 56
5. اثر نوع و شدت انقبا ضهای ارادی بر برخی متغیرهای الکتروفیزیولوژیایی پرش عمودی ورزشکاران دو و میدانی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 7-18

عباس عبدالملکی؛ پژمان معتمدی؛ مهرداد عنبریان؛ حمید رجبی


6. تأثیر مصرف مکمل بى کربنات سدیم بر تغییرات لاکتات خون و عملکرد تناوبى شناگران زن نخبه

دوره 20، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 7-17

فهیمه اسفرجانی؛ فرزانه تقیان؛ فاطمه پرچمی؛ زینب رضائی


11. تأثیر نواخت شبانه روزی بر تغییرات برخی از عوامل انعقادی، ضد انعقادی و قلبی تنفسی بعد از یک جلسه فعالیت فزاینده ورزشی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 21-30

مریم کوشکی جهرمی؛ شمس الدین رحیمی زاده؛ محمد مهدی محب زاده؛ اسماعیل رحیمی زاده


12. نقش زمان روز بر پاسخ سطوح CRP و 6 LI پلاسما پس از فعالیت ورزشى درمانده ساز در آزمودنى هاى زن سالم

دوره 21، شماره 1، بهار 1392، صفحه 21-35

مرضیه ثاقب جو؛ زهره دادی خلیران؛ محمد اسماعیل افضل پور


14. اثر پیش درمان سه و شش هفته تمرین هوازی بر استرس اکسایشی کبدی ناشی از القای حاد دوکسوروبیسین

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 117-128

فاطمه ذوالفقارزاده؛ ولی اله دبیدی روشن؛ اکبر حاجی زاده مقدم


21. تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر عوامل التهابی حاد (hs-CRP و فیبرینوژن) در مردان جوان غیرفعال

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 47-57

محمد همتی نفر؛ محمد رضا کردی؛ سیروس چوبینه؛ ثروت چوپانی


24. طراحی و تعیین روایى و پایایى آزمون چابکى ویژة کشتى گیران آزادکار

دوره 21، شماره 1، بهار 1392، صفحه 47-61

رسول رضایی؛ حمید رجبی؛ محمد رضا دهخدا


25. تأثیر تمرینات هوازى بر ویسفاتین سرم و برخى شاخص هاى خطر سندرم سوخت وسازی در مردان چاق

دوره 20، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 45-59

امیر حسین حقیقی؛ هادی یار احمدی؛ علیرضا رفیعی پور


شماره‌های پیشین نشریه