کلیدواژه‌ها = دوکسوروبیسین
تعداد مقالات: 1
1. اثر پیش درمان سه و شش هفته تمرین هوازی بر استرس اکسایشی کبدی ناشی از القای حاد دوکسوروبیسین

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 117-128

فاطمه ذوالفقارزاده؛ ولی اله دبیدی روشن؛ اکبر حاجی زاده مقدم