کلیدواژه‌ها = پلاکت
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نواخت شبانه روزی بر تغییرات برخی از عوامل انعقادی، ضد انعقادی و قلبی تنفسی بعد از یک جلسه فعالیت فزاینده ورزشی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 21-30

مریم کوشکی جهرمی؛ شمس الدین رحیمی زاده؛ محمد مهدی محب زاده؛ اسماعیل رحیمی زاده