کلیدواژه‌ها = رسانه
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی راهبردهای رسانه‌ای به منظور افزایش نشاط اجتماعی مبتنی بر ورزش

دوره 2، شماره 5، زمستان 1399، صفحه 67-89

فائزه تقی پور؛ مهران فولادی نژاد؛ عباس زمانی


2. بررسی نقش شاخص های فرهنگ سازمانی در ارتقای مدیریت دانش کارکنان رسانه های ورزشی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1399، صفحه 107-118

ُسیاوش خداپرست؛ وحید بخشعلی پور؛ حسین کریمی پاشاکی


3. نقش رسانه ها در بروز پرخاشگری مسابقات ورزشی فوتبال

دوره 1، شماره 2، بهار 1399، صفحه 45-65

داوود دعاگویان؛ رضا عبدالرحمانی؛ غلامرضا پرویزی