نویسنده = عفت بمبئی چی
تعداد مقالات: 2
2. مقایسة قدرت ایزومتریک عضلات پای برتر و غیر برتر فوتبالیستهای مرد حرف های ایران

دوره 20، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 85-94

نادر رهنما؛ عبدالحمید دانشجو؛ عفت بمبئی چی


شماره‌های پیشین نشریه